GDPR

Så här hanterar SunSavers dina personuppgifter

På SunSavers hanteras dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Personuppgiftsansvarig är SunSavers. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Läs gärna på www.datainspektionen.se om dina rättigheter.

När du kontaktar oss

Om du som privatperson använder vårt kontaktformulär delar du med dig av dina personuppgifter.

Genom att fylla i och skicka formuläret, eller ringa oss, samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av SunSavers i syfte för att kunna kontakta dig igen och skapa en offert för den tjänst du efterfrågat.

Uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum. Vi sparar bara informationen så länge som det är nödvändigt. Om du till exempel är kund till oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför SunSavers. Vi vidarebefordrar endast till tredje part i de fall detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.